Rozmowy pokojowe o działalności Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego

Jakie działania podjąć, by pomóc najuboższym i wykluczonym?

O tym w rozmowie Grzegorza Franki z Dietmarem Brehmerem z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego w naszym cyklu Rozmowy pokojowe, w którym rozmawiamy z prowadzącymi działalność charytatywną.

Rozmowa została nagrana w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach.

Grzegorz Franki
Grzegorz Franki
Prezes Związku Górnośląskiego

-