Minister Kultury nie widzi przesłanek do odwołania dyrektorki Muzeum Śląskiego

Po zwolnieniu dyrektora Muzeum Górnośląskiego, próbie zwolnienia dyrektorki Teatru Rozrywki, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski dąży do zmiany dyrektora kolejnej podlegającej mu instytucji. Tym razem chodzi o Muzeum Śląskie w Katowicach, w którym – według Marszałka – dochodzić miało do „porażających” nieprawidłowości w zarządzaniu.

Dyrektorka Alicja Knast od początku zaprzecza zarzutom. Sugeruje, że próba jej odwołania to następstwo sprzeciwu wobec organizacji prezentacji Programu dla Śląska z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości na terenie Muzeum Śląskiego.

Dziś poznaliśmy opinię Ministra Kultury Piotra Glińskiego, który przesłał ją do Marszałka Chełstowskiego:

Nieprawidłowości wykazane w Muzeum Śląskim w Katowicach podczas przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontroli i audytu, moim zdaniem nie stanowią na obecną chwilę wystarczającej przesłanki do odwołania dyrektora Muzeum na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stanowisko w sprawie naruszenia przepisów prawa przez dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach powinny bowiem uprzednio zająć właściwe organy, tj. wspomniani w Pańskim piśmie Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych oraz prokuratura (w celu ustalenia, czy działania i zaniechania Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach noszą znamiona czynu zabronionego).

Minister Piotr Gliński w piśmie do Marszałka Jakuba Chełstowskiego

Według Ministra dopiero efekty pracy prokuratury będą mogły być podstawą do zwolnienia dyrektorki Muzeum Śląskiego, jeżeli oczywiście wykażą poważne nieprawidłowości.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłaczhttp://sebastianpyplacz.pl
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.

-