Krzysztof Mejer o budżecie Rudy Śląskiej

Jak radzi sobie Ruda Śląska z nowymi wyzwaniami budżetowymi? Jak informuje mieszkańców o powodach mniejszej liczbie inwestycji?

O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza z Krzysztofem Mejerem, wiceprezydentem Rudy Śląskiej.

Przypominamy, że rozmowa jest też dostępna jako wideo na Facebooku i YouTube.

Rozmowa została nagrana w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.