Dagmara Kubik o organizowaniu społecznościowym

Czym jest organizowanie społecznościowe? Jak wyłania się liderów? Jakie pojawiają się problemy w pracy w grupa?

O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza z Dagmarą Kubik prezeską Fundacja Rzecz Społeczna.

Przypominamy, że rozmowa jest też dostępna jako audio – szukajcie podcastu Śląska Opinia w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i w innych aplikacjach.

Rozmowa została nagrana w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłaczhttp://sebastianpyplacz.pl
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.

-