Czym jest Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku? Jak uczyć regionalizmu?

O tym w rozmowie Sebastiana Pypłacza z Krystianem Węgrzynkiem, wiceprezesem Związku Górnośląskiego.