Rozstrzygnięcie konkursu „Stop obojętności! #reaguj”

Konkurs „Stop obojętności! #reaguj” jest trzecią edycją konkursu plastycznego, organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. Ponownie cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i w niezwykle trafny sposób przedstawiały tematykę konkursową. Prace oceniła komisja konkursowa w składzie: Magdalena Szewczuk-Szturc – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,Elżbieta Sołtysek – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,Monika Starowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,mjr Marek Przygoda – Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,kom. Tomasz … Czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu „Stop obojętności! #reaguj”