Redakcja

Sebastian Pypłacz
Redaktor Naczelny

Natalia Wrocławska
Redaktor Wykonawczy

Igor Zych
Grafik

Współpraca

Grzegorz Franki
Rozmowy pokojowe, Śląska Opinia o sprawiedliwej transformacji

Jarosław Makowski
Nie(pobożne) Kazania

Patryk Białas
Śląska Opinia o klimacie

Karolina Skórka
One Mówią

Marta Paluch
One Mówią